Thương hiệu màn hình Samsung.

 • Màn hình Samsung 34 inch WQHD (LS34E790CS/XV)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: Samsung LS34E790CS/XV
  • Kích thước màn hình: 34 inch LED
  • Độ phân giải: 3440 x 1440 WQHD
  • Độ sáng: 300cm/m2
  • Độ tương phản: 3000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 2 HDMI, 1 Headphone, , 1 Display port,
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 32W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  23,870,000 
 • Màn hình Samsung 28 inch Ultra HD (LU28D590DS/XV)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  • Model: Màn hình Samsung LU28D590DS/XV
  • Kích thước màn hình: 28 inch LED Ultra HD
  • Độ phân giải: 3840 x 2160
  • Độ sáng: 370cm/m2
  • Độ tương phản: 3000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 2 HDMI, 1 Headphone, , 1 Display port,
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 32W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  13,145,000 
 • Màn hình Samsung 27 inch Full HD(LS27E310HS/XV)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: Samsung LS27E310HS/XV
  • Kích thước màn hình: 27 inch LED
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 Full HD
  • Độ sáng: 300cm/m2
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 HDMI,
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 24W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  6,017,000 
 • Màn hình Samsung 27 inch Full HD (LS27E390HS/XV)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: Samsung LS27E390HS/XV
  • Kích thước màn hình: 27 inch LED
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 Full HD
  • Độ sáng: 300cm/m2
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 HDMI,
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 24W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  6,523,000 
 • Màn hình Samsung 27 inch Full HD ( LS27E360HS/XV)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: Samsung LS27E360HS/XV
  • Kích thước màn hình: 27 inch LED
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 Full HD
  • Độ sáng: 300cm/m2
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 HDMI,
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 24W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  6,523,000 
 • Màn hình Samsung 27 inch Full HD (LS27D390HS/XV)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: Samsung LS27D390HS/XV
  • Kích thước màn hình: 27 inch LED
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 Full HD
  • Độ sáng: 300cm/m2
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 HDMI, 1 Headphone
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 22W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  6,523,000 
 • Màn hình Samsung 27 inch Full HD (LS27D360HS/XV)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  • Model: Samsung LS27D360HS/XV
  • Kích thước màn hình: 27 inch LED
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 Full HD
  • Độ sáng: 300 cm/m2
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 HDMI, Headphone
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 29W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  6,523,000 
 • Màn hình Samsung LS24E510CS 24 inch Full HD (LS24E510CS/XV)

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  • Model: Màn hình Samsung LS24E510CS/XV
  • Kích thước màn hình: 23.6 inch LED
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 Full HD
  • Độ sáng: 250 cm/m2
  • Độ tương phản: 3000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 HDMI, Headphone
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 29W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  7,106,000 
 • Màn hình Samsung 23.6 inch Full HD (LS24E360HL/XV)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: Samsung LS24E360HL/XV
  • Kích thước màn hình: 23.6 inch LED
  • Độ phân giải: 1920 x 1080  Full HD
  • Độ sáng: 250 cm/m2
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, HDMI
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 23W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  3,240,000 
 • Màn hình Samsung 23.6 inch Full HD (LS24D590PL/XV)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: Samsung LS24D590PL/XV
  • Kích thước màn hình: 23.6 inch LED
  • Độ phân giải: 1920 x 1080
  • Độ sáng: 250 cm/m2
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Góc nhìn: 178° vertical / 178° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 2 x HDMI
  • Nguồn điện: VAC 220V
  • Điện năng tiêu thụ: 23W (Typical)
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  4,510,000 

Main Menu