Thương hiệu màn hình LG

 • Màn hình LG 18.5 inch LED HD (19M37)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model:LG 19M37
  • Kích thước màn hình: 18.5 inch LCD HD
  • Độ phân giải: 1366 x 768
  • Độ sáng: 200cd/m2
  • Độ tương phản: 600:1
  • Góc nhìn: 90° vertical / 60° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 HDMI
  • Nguồn điện: Nguồn Adapter 100~240VAC, 50/60Hz
  • Điện năng tiêu thụ: 19volts, 0.8Amps
  • Bảo hành: Chính hãng 3 năm
  • Giao hàng: Miễn phí phạm vi TPHCM
  2,076,000 
 • Màn hình LG 21.5 inch Full HD (22M47D)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 22M47D
  • Kích thước màn hình: 21.5 inch Full HD
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 dpi
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Độ tương phản: 1.000:1
  • Góc nhìn: 170/160 độ
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 DVI
  • Nguồn điện: Sử dụng nguồn Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 21W khi sử dụng, 0,3W khi nghỉ
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  2,650,000 
 • Màn hình LG 19.5 inch LED HD (20M47A)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 20M47A
  • Kích thước màn hình: 19.5 inch LED HD
  • Độ phân giải: 1600 x 900 Pixels at 60 Hz
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Độ tương phản: 1.000:1
  • Góc nhìn: 170° vertical / 160° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 5 ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA
  • Nguồn điện: 100~240VAC, 50/60Hz Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 16W chế độ nghỉ 0,5W
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  2,695,000 
 • Màn hình LG 19.5 inch LED HD (20M37A)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 20M37A
  • Kích thước màn hình: 19.5 inch LED HD
  • Độ phân giải: 1600 x 900
  • Độ sáng: 200 cd/m2
  • Độ tương phản: 5.000.000:1
  • Góc nhìn: ° 90vertical / 65° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 5 ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA
  • Nguồn điện: 100~240VAC, 50/60Hz Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 16W chế độ nghỉ 0,5W
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  2,189,000 
 • Màn hình LG 18.5 inch LED HD (19M37A)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 19M37A
  • Kích thước màn hình: 18.5 inch LED
  • Độ phân giải: 1366 X 768 HD
  • Độ sáng: 200 cd/m2
  • Độ tương phản: 5.000.000:1
  • Góc nhìn: ° 90vertical / 60° horizontal
  • Thời gian đáp ứng: 5 ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA
  • Nguồn điện: 100~240VAC, 50/60Hz Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 13W chế độ nghỉ 0,5W
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  2,106,500 
 • Màn hình LG 21.5 inch IPS Full HD (22MP56HQ)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 22MP56HQ
  • Kích thước màn hình: 21.5 inch IPS
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 dpi Full HD
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Độ tương phản: 1.000:1
  • Góc nhìn: 170/160 độ
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 cổng VGA, 1 HDMI
  • Nguồn điện: Sử dụng nguồn Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 20w khi sử dụng, 0,3w khi nghỉ
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  3,388,000 
 • Màn hình LG 21.5 inch IPS Full HD (22MP55HQ)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 22MP55HQ
  • Kích thước màn hình: 21.5 inch IPS
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 dpi Full HD
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Độ tương phản: 1.000:1
  • Góc nhìn: 170/160 độ
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 cổng VGA, 1 HDMI
  • Nguồn điện: Sử dụng nguồn Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 20W khi sử dụng, 0,3W khi nghỉ
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  3,245,000 
 • Màn hình LG 24 inch Full HD (24M45D)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: Màn hình LG 24M45D
  • Kích thước màn hình: 24 inch  Full HD (24M45D)
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 dpi
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Độ tương phản: 5.000.000:1
  • Góc nhìn: 170/160 độ
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 cổng VGA, 1 cổng DVI
  • Nguồn điện: Sử dụng nguồn Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 22w khi sử dụng, 0,3w khi nghỉ
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  • Mã Sp : 24M45D
  3,700,000 
 • Màn hình LG 21.5 inch Full HD (22M45D)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 22M45D
  • Kích thước màn hình: 21.5 inch Full HD
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 dpi
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Độ tương phản: 1.000:1
  • Góc nhìn: 170/160 độ
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 DVI
  • Nguồn điện: Sử dụng nguồn Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 21W khi sử dụng, 0,3W khi nghỉ
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  3,014,000 
 • Màn hình LG 19.5 inch LED HD (20M45A)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 20M45A
  • Kích thước màn hình: 19.5 inch LED HD
  • Độ phân giải: 1366 x768 dpi
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Độ tương phản: 5.000.000:1
  • Góc nhìn: 170/160 độ
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào:  1 cổng VGA
  • Nguồn điện: Sử dụng nguồn Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 20w khi sử dụng, 0,3w khi nghỉ
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  2,464,000 
 • Màn hình LG 23 inch IPS Full HD (24MP56HQ)

  THÔNG TIN KỸ THUẬT
  • Model: LG 24MP56HQ
  • Kích thước màn hình: 24 inch IPS Full HD
  • Độ phân giải: 1920 x 1080 dpi
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Độ tương phản: 1.000:1
  • Góc nhìn: 178/178 độ
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tín hiệu ngõ vào: 1 cổng VGA, 1 HDMI
  • Nguồn điện: Sử dụng nguồn Adapter
  • Điện năng tiêu thụ: 26w khi sử dụng, 0,3w khi nghỉ
  • Bảo hành: Chính hãng 2 năm
  • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
  4,300,000 

Main Menu